AMAÇ VE HEDEFLER

Öncelikli amacımız müvekkillerimizin ve müşavirliklerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en etkili hukuki desteği sağlamaktır. Bu amaçla müvekkillerimiz ile yakın iş birliği kurmak suretiyle ilgili sektörün özellikleri çerçevesinde müvekkillerimizin ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara cevap verecek gerçekçi bir çalışma şekli sunmaktayız.

Vizyonumuz; hukuki bilgi ve tecrübelerimizi, dürüstlük ve adalet ilkeleri ışığı altında kullanarak mesleğimizi ifa etmektir.

Misyonumuz; müvekkillerimizin kendilerini titizlikle temsil edeceğimize, haklarını korumak için gereken her türlü hukuki mücadeleyi vereceğimize dair inanç ve güvenlerini kazanma esasına dayanmaktadır. Bu çerçevede müvekkillerimiz, faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilgili tüm hukuki konularda tarafımızca bilgilendirilmekte, gerekli olduğu takdirde olası hukuki risklere karşı önceden uyarılmakta ve gereken her aşamada hukuki destek sağlanmaktadır.

Büromuz müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına zamanında ve etkili şekilde cevap vermek ve faaliyetlerinin başarısını sağlamak amacıyla tüm kişisel bilgi birikimi ve tecrübelerini kullanır. Müvekkillerimizin hukuki sorunları daima bizzat takip edilir ve müvekkil bilgilerinin gizliliğine azami dikkat gösterilir.

                                                                                                                                                             Av. Ramazan TAŞ