Tüketici Davaları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
       • 23 Şubat 1995 tarihinde TBMM'de kabul edilen 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenliyor.
       • Seri üretim ve satış usullerinin kullanılması ile gelişen tüketici hakları, Avrupa Birliği tarafından asgari düzeyde belirlenmiştir. Standart olan ve ülke ekonomisini korumak, sağlıklı bir ticari hayat oluşturmak için belirlenen kurallar neticesinde tüketicilerin hakları korunur. Günümüzde bu konuda bilinçlenen tüketiciler, tüketici hakları için dava yoluna gidebilmektedirler. Hukuk büromuz tüketiciler için tüketici hakları avukatı vekillik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tüketici Hakları Dava Vekilliği Hizmetleri

       • Kredi kartı sözleşmesi davaları
       • Tüketici kredilerinden doğan davalar
       • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaatlar
       • Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
       • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
       • Garantili mallardan doğan davalar
       • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
       • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
       • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
       • Paket turlardan doğan davalar
       • Haksız şartlardan doğan davalar
       • Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar

Tüketici Hakları Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

       • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi
       • Tüketici şikâyet hattı kurulması
       • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
       • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi
       • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi
       • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi
       • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi
       • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
       • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi
       • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması
       • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması
       • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
       • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması
       • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri
       • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi
Copyright © 2016       Av. RAMAZAN TAŞ       | Her hakkı saklıdır. |              Dizayn By ADEM35